Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


„100 litrów krwi, na 100-lecie odzyskania Niepodległości”


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, działa od ponad 27 lat dzięki wsparciu i życzliwości mieszkańców Zamojszczyzny, w związku z powyższym pracownicy i wychowankowie Stowarzyszenia pragną wyrazić podziękowanie za dotychczasowe wsparcie i włączyć się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Dlatego wraz z Miastem Zamość oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, włączamy się w ogólnopolską kampanię promującą krwiodawstwo, a także obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości.
Kampania zostanie zainaugurowana 9 października w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, podczas którego wychowankowie i ich rodziny oraz pracownicy Stowarzyszenia a także przedstawiciele Urzędu Miasta Zamość oddadzą krew. Tego dnia nastąpi również podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie promowania krwiodawstwa pomiędzy Stowarzyszeniem, Urzędem Miasta oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
W dniach od 10 października do 9 listopada wszyscy zainteresowani włączeniem się do akcji 100 litrów krwi, na 100-lecie odzyskania Niepodległości, mogą oddać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, oddział terenowy w Zamościu, al. Jana Pawła II 10 (nowy szpital), podając przy tym hasło „krok za krokiem”.

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Zamość - Andrzeja Wnuka. 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji!
Podsumowanie akcji, wraz z podaniem liczby oddanej krwi nastąpi do 16 listopada 2018 r.


JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.