Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


„3w1″ PFRON 2015 - 2017

Projekt pn.: „3w1”- poprzez udostępnienie Zintegrowanego Wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością na Zamojszczyźnie/Lubelszczyźnie w latach 2015-2017 do autonomii osobistej i partycypacji w głównym nurcie życia społecznego.
Wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) do określenia obszarów aktywności i uczestnictwa osób z niepełnosprawnością oraz czynników kontekstowych: osobowych i środowiskowych w tworzeniu Indywidualnych Zintegrowanych Programów Edukacyjno-Rehabilitacyjno – Społecznych (IZPERS).

PROJEKT DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

 

Logo PFRON

 

 

 

Celem projektu jest nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie możliwego do osiągnięcia poziomu funkcjonowania osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością na Zamojszczyźnie/Lubelszczyźnie przy aktywnym ich udziale oraz poprawa jakości życia ich rodzin. Szczegółowe cele projektu są zróżnicowane w stosunku do wieku Beneficjentów i zindywidualizowane dla każdego Beneficjenta w zależności od jego dysfunkcji i potrzeb. Są to m.in.: ograniczenie skutków niepełnosprawności, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie możliwego do osiągnięcia poziomu funkcjonowania osobistego (samoobsługi i umiejętności życia codziennego – w tym w gospodarstwie domowym, komunikacji, komunikatywności, w tym zgłaszania potrzeb, mobilności, sprawczości, podejmowania decyzji, odpowiedzialności, prawidłowej samooceny, odporności emocjonalnej, itp.)nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie możliwego do osiągnięcia poziomu funkcjonowania społecznego(pełnienia różnorodnych ról społecznych: domownika, klienta, ucznia w grupie, pracownika, obywatela, itp.),osiągnięcie wskaźników dojrzałości szkolnej i osiąganie kolejnych etapów edukacyjnych, nabywanie umiejętności przydatnych do ewentualnego podjęcia pracy i możliwie niezależnego życia, umocnienie rodziny i poprawa jakości jej życia. 

   

 

Zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej obejmuje następujące działania:

A) Prowadzenie rehabilitacji społecznej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu

B) Prowadzenie rehabilitacji społecznej  w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju

C) Prowadzenie rehabilitacji społecznej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu (CAS)

D) Prowadzenie rehabilitacji społecznej w Centrum Aktywizacji Społecznej w Białobrzegach(CAS2)

E) Wsparcie pomocnicze – transport z asystą dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością na

zajęcia treningowe

F) Promocję projektu

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.