Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Krok za krokiem" realizuje Program Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnościami za rok 2020. Obecnie obejmujemy wsparciem ponad 220 osób z niepełnosprawnościami.

Z powodu bardzo dużego zainteresowania, zamieszczamy dokumenty związane z realizacją Programu.

W razie pytań prosimy o kontakt:
asystentkzk@gmail.com
84 6271438

Pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE 2020-dla wszystkich, (Wielkość: 33.00 KB, Ilość pobrań: 179)
Oświadczenie na potrzeby realizacji Projektu, (Wielkość: 14.37 KB, Ilość pobrań: 201)
Zał_nr_3_Wzór_karty_zgłoszenia_do_Programu_Asystent_osobisty_osoby_z_niepełnosprawnościami_–_edycja_2020, (Wielkość: 18.40 KB, Ilość pobrań: 172)
Zał_nr_4_Wzór_karty_realizacji_usług_asystenckich_w_ramach_Programu_Asystent_osobisty_osoby_z_niepełnosprawnościami, (Wielkość: 18.24 KB, Ilość pobrań: 177)
Zał_nr_5_Wzór_ewidencji_przebiegu_pojazdu_w_ramach_Programu__Asystent_osobisty_osoby_z_niepełnosprawnościami, (Wielkość: 50.00 KB, Ilość pobrań: 123)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.