Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


„Ergoterapia (OT) – nowe wyzwanie dla polskiej rehabilitacji osób niepelnosprawnych„

01.09.2012 r. - 31.05.2014 r.

Projekt pn.: „Ergoterapia (OT) – nowe wyzwanie dla polskiej rehabilitacji osób niepelnosprawnych„. Projekt realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – LEONARDO da Vinci, dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.