Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


„Krok za krokiem ku samodzielności” PFRON 2017-2019

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności ON tj. nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie możliwego do osiągnięcia poziomu samodzielności osobistej i społecznej osób ze sprzężoną niepełnosprawnością poprzez dostarczenie im wszechstronnej rehabilitacji społecznej w placówkach Stowarzyszenia zgodnie z art. 26 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w latach 2017-2019 na Zamojszczyźnie.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu 1.04.2017 roku rozpoczęło realizację Projektu pn., „Krok za krokiem ku samodzielności” dofinansowany ze środków PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności ON tj. nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie możliwego do osiągnięcia poziomu samodzielności osobistej i społecznej osób ze sprzężoną niepełnosprawnością poprzez dostarczenie im wszechstronnej rehabilitacji społecznej w placówkach Stowarzyszenia zgodnie z art. 26 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w latach 2017-2019 na Zamojszczyźnie.

Jest to Projekt wieloletni, który obejmuje 2 okresy finansowania - od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

Odbiorcami projektu są osoby z niepełnosprawnością - dzieci, młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością w większości z mózgowym porażeniem dziecięcym - znacznymi sprzężonymi niepełnosprawnościami z Zamojszczyzny, korzystających z wszechstronnej rehabilitacji społecznej w placówkach Wnioskodawcy: w Zamościu, Biłgoraju i Białobrzegach.

Projekt jest unikalną szansą zwiększenia samodzielności niepełnosprawnych osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.