„Mówię o AAC.”


Poniedziałek, 24-10-2016

Już po raz dziesiąty Stowarzyszanie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu oraz Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu bierze udział w obchodach Międzynarodowego Miesiąca AAC. W tym roku hasło przewodnie brzmi: „Mówię o AAC.”


Na całym świecie środowiska na co dzień pracujące z osobami niemówiącymi, szczególnie w październiku starają się szerzyć wiedzę na temat możliwości porozumiewania się osób z poważnymi problemami w komunikowaniu się. Zamiast wypowiadanych słów i zdań, niemówiący mogą używać znaków graficznych, manualnych lub przestrzenno-dotykowych. Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.

Włączając się w działania szerzące wiedzę o AAC, Stowarzysznie wraz z Zespołem Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" zaplanowało szereg ciekawych wydarzeń.
Centralnym wydarzeniem obchodów jest Koncert AAC zaplanowany na 26 października 2016 roku w Zamojskim Domu Kultury. Nasze Stowarzyszenie jest współorganizatorem koncertu.


10 Rzeczy Które Osoba z Niepełnosprawnością Powinna Słyszeć po korekcie

Bohaterowie AAC w literaturze

1. Chce się żyć – Maciej Pieprzyca
2. Skafander i motyl - Bauby Jean-Dominique
3. Cholerna cisza - Philipphe Vigand
4. Ołówek - Rosicka-Jaczyńska Katarzyna
5. Kwietniowa czarownica - Majgull Axelsson
6. Oddany. Opowieść o miłości ojca do syna - Dick Hoyt, Don Yaeger
7. Chłopiec duch - Martin Pistorius”
8. Dlaczego podskakuję - Higashida Naoki, Mitchell David

Filmy fabularne z aac-owymi bohaterami

1. Chce się żyć, Polska, reż. Maciej Pieprzyca
2. Motyl i skafander, Francja, Usa – reż. Julian Schnabel
3. Teoria wszystkiego, Wielka Brytania, reż. James Marsh
4. Ja w środku tańczę, Francja, Irlandia, Wielka Brytania, reż. Damien O’Donnell
5. Dance me to my song, Australia, reż. Rolf De Heer

Co to są Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC)?

AAC to pojęcie używane do opisania metod komunikacji, które mogą być wykorzystywane jako dodatkowa pomoc w przypadku zaburzeń porozumiewania się za pomocą mowy.

AAC to systemy oparte na znakach i gestach oraz pomocach ułatwiających porozumiewanie się, począwszy od tablic papierowych do urządzeń opartych na technologii komputerowej.
AAC może być pomocne w rozumieniu mowy i nadawaniu czytelnych komunikatów (ekspresji językowej).
Dlaczego ludzie używają AAC?

Z powodu braku lub niewyraźnej mowy, niektórzy ludzie, zarówno dzieci i dorośli, mają problemy z porozumiewaniem. Przyczynami tych zaburzeń mogą być: wylewy, urazy głowy, uszkodzenia neurologiczne, niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce.
Istotą AAC jest wykorzystywanie możliwości użytkowników do kompensowania trudności w porozumiewaniu się i uczynienia komunikacji szybką, prostą i efektywną oraz czytelną dla innych. Wszyscy od czasu do czasu używamy różnych sposobów komunikacji AAC np.: machamy ręką na pożegnanie, podkreślamy to co mówimy wskazując na ludzi i przedmioty palcem.

 

Koncert dofinansowany przez Województwo Lubelskie 

Projekt "Aktywni w sporcie i sztuce" realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dziedziom Niepełnosprawnym "Krok za krokim" w Zamościu