Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


"Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej"

23.01.2018 roku odszedł Krzysztof Sierzyński – wychowanek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.Rodzinie oraz wszystkim bliskim składamy szczere kondolencje.

23.01.2018 roku odszedł Krzysztof Sierzyński – wychowanek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.

Rodzinie oraz wszystkim bliskim składamy szczere kondolencje.

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.