1599 kg żywności - rezultaty zbiórki żywności!


Środa, 20-12-2017Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu w dniach 14, 15 i 16-17 grudnia przeprowadziło w wybranych sklepach sieci PSS Społem Robotnik w Zamościu oraz sklepie Euro w Wielączy Świąteczną Zbiórkę Żywności. Tym razem dzięki wielkiemu sercu klientów sklepów, a także ogromnemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli z Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, a także wolontariuszy z I LO im. Jana Zamoyskiego , Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu, a także wolontariuszy Europejskich z Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu i z Hiszpanii, udało się zebrać 1599 kg żywności, która trafiła już do potrzebujących rodzin. Z całego serca dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję.

Zdjęcia załączone do artykułu:

1599 kg żywności - rezultaty zbiórki żywności! 1599 kg żywności - rezultaty zbiórki żywności! 1599 kg żywności - rezultaty zbiórki żywności! 1599 kg żywności - rezultaty zbiórki żywności!