Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:






23 października upamiętnimy Powstanie Węgierskie


23 października zapraszamy do włączenia się w relacjonowanie organizowanych przez Stowarzyszenie obchodów z okazji Powstania Węgierskiego.


Plan uroczystości 23 października upamiętniających Powstanie Węgierskie

Część 1 w budynku Stowarzyszenia godz. 10.30

1.Rozpoczęcie oraz powitanie zaproszonych gości.

2.Prezentacja multimedialna ukazująca zdjęcia z Powstania Węgierskiego z podkładem muzycznym (węgierskie pieśni patriotyczne).

3. Część artystyczna.

Plan uroczystości pod tablicą (budynek dawnej) Kropli Mleka godz. 11.30

1.Rozpoczęcie oraz powitanie zaproszonych gości (p. Anna Siwczuk i p. György Lakatos).

2. Wystawienie warty przy tablicy (Centrum Szkół Mundurowych, Związek Piłsudczyków w Zamościu, Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny).

3. Odśpiewanie hymnu polskiego i węgierskiego z podkładem muzycznym.

4.Czytanie fragmentu wspomnień uczestnika Powstania Węgierskiego

5.Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą powstanie węgierskie przez przybyłe delegacje.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.