Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


5 maja

5 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami.

5 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym.

Stowarzyszenie każdego dnia stara się informować lokalną społeczność o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, łamie uprzedzenia i stereotypy i razem z osobami z niepełnosprawnościami walczy o usuwanie barier.

Wszystkim zaangażowanym w niwelowanie przejawów dyskryminacjiwobec osób z niepełnosprawnościami, składamy wyrazy szacunku.

W związku z tym dniem Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu oraz Stowarzyszenie "Krok za krokiem" w Zamościu organizuje I BIEG "KROK ZA KROKIEM".

Więcej informacji o BIEGU. 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.