Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Aktualności


 

 

 

Dnia 17 października 2018 roku, przy ul. Kresowej 24 odbyła się uroczysta inauguracja budowy Kompleksu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dorosłych Osób z Niepełnosprawnościami „Rodzinny Dom” ul. Kresowa 24. W wydarzeniu udział wzięli znamienici goście: m.in. Ksiądz Biskup Marian Rojek oraz ks. Czesław Koraszyński, Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Magdalena Dołgan – Wiceprezydent Miasta Zamość, Jerzy Dębski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON, Andrzej Olborski – Dyrektor PGE Oddział Zamość, Rafał Sapuła – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji a także rodzice, wychowankowie, terapeuci placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Spotkanie otworzyła Małgorzata Pogudz-Kusiak, skarbnik Zarządu Stowarzyszenia, która przedstawiła zebranym harmonogram prac budowlanych oraz potrzeby Stowarzyszenia w zakresie dofinansowania inwestycji. 

Następnie głos zabrał Arkadiusz Bratkowski, który poinformował o przyznanym przez Urząd Marszałkowski Stowarzyszeniu dofinansowaniu w wysokości 2,6 mln zł, na pierwszy etap inwestycji. Jednocześnie w imieniu Zarządu Województwa wręczył Pani Małgorzacie Pogudz-Kusiak oraz Pani Magdalenie Poliwczak, osobom szczególnie zaangażowanym w realizację tworzenia „Rodzinnego Domu” medale „zasłużony dla województwa lubelskiego”.

Następnym punktem programu były występy artystyczne wychowanków Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie. Na zakończenie goście mogli wypróbować poczęstunku przygotowanego przez rodziców naszych wychowanków i pracowników Stowarzyszenia.

Zbudujmy razem „Rodzinny Dom”! 

Prosimy o wsparcie przede wszystkim finansowe, ale również rzeczowe, usługowe, a także wolontariat. 

Przekaż darowiznę na "Rodzinny Dom"!
Darowizny pieniężne
Osoby fizyczne mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), 
a osoby prawne 10% dochodu (CIT).


Poniżej znajdują się dane do przelewu.


STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„KROK ZA KROKIEM” W ZAMOŚCIU


ADRES:
ul. Peowiaków 6a 
22-400 Zamość


TYTUŁ WPŁATY
Darowizna na Kresową 24
NUMER KONTA:
06 2030 0045 1110 0000 0384 5950

Media o wydarzeniu: 

TVP3 Lublin  (od 9:37)

 

radio lublin

roztocze.net

katolickie radio zamosc

nowy kurier zamojski SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na

„PIKNIK SĄSIEDZKI”

 17 października 2018 roku od godz. 11:00

przy ulicy Kresowej 24 w Zamościu,

 który zainauguruje rozpoczęcie inwestycji o nazwie

 „RODZINNY DOM”

Kompleks Terapeutyczno – Opiekuńczy 

dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami

 

Serdecznie zapraszam,

 Maria Król

Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

„Krok za krokiem w Zamościu

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP