Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Aktywizacja społeczno-zawodowa

Projekt pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi z Zamojszczyzny” współfinansowany z dotacji otrzymanej od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w roku 2017

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu realizuje projekt  pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi z Zamojszczyzny” współfinansowany z dotacji otrzymanej od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie  społeczne dla   osób z  zaburzeniami psychicznymi” w roku 2017

Podczas realizacji projektu 100-osobowa grupa dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi  z terenów  powiatu zamojskiego, m. Zamość, biłgorajskiego w woj. lubelskim  korzysta z aktywizujących form wsparcia społecznego, które zwiększą ich szanse na aktywizację zawodową oraz treningu pracy.

10 uczestników otrzymuje wsparcie opiekuna osobistego, który towarzyszy im podczas spędzania czasu wolnego. Dla takiej samej grupy osób planowane jest wsparcie psychologiczne.

W Zamościu i w Biłgoraju 18 rodzin wychowujących osoby z niepełnosprawnością otrzymuje wsparcie w formie opieki wytchnieniowej.

30 osób korzysta lub skorzysta z treningu pracy w formie praktyk zawodowych i wsparcia trenera pracy dla osób już pracujących.

Praktyki zawodowe zostały zorganizowane w zawodach:

- pracownik biurowy

-pracownik gospodarczy

- ogrodnik

W ramach projektu w okresie od 3 do 9 lipca 20 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach uczestniczyło w warsztatach kompetencji społeczno-zawodowych w Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnych w Bondyrzu. Podczas  zajęć uczestnicy utrwalali prawidłowe zasady komunikowania się interpersonalnego i nabywali nowe sposoby komunikacji, umiejętności aktywnego słuchania, umiejętności współpracy w grupie, autoprezentacji, poszukiwania pracy, korzystania z form aktywizacji zawodowej, rozmowy z pracodawcami.

 

Zajęcia te zwiększą  kompetencje społeczne i zawodowe Beneficjentów projektu i poziom ich uczestnictwa w głównym nurcie życia społecznego. Zwiększą ich umiejętności w zakresie aktywizacji zawodowej, podniosą wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy. Dodatkowo będą one elementem wsparcia rodzin poprzez odciążenie  rodziców przez opiekunów w obowiązkach opieki nad osobą z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja projektu potrwa do końca grudnia 2017 r.

 

  • Aktywizacja społeczno-zawodowa
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.