Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Apel Przewodniczącej Stowarzyszenia na XV Sesji Rady Miasta (25.11.2019 r.)

Maria Król Przewodnicząca Stowarzyszenia apeluje o pomoc do Radnych Rady Miasta Zamość podczas ostatniej sesji (XV Sesja Rady Miasta VIII kadencja).

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.