Apel do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


Piątek, 29-05-2020Stowarzyszenie "Krok za krokiem" w Zamościu wystosowało apel do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący problemów z realizacją umów z NFZ na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej w ośrodkach/oddziałach dziennych dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, prowadzonych przez organizacje pozarządowe (ngo), zagrożenia upadkiem tych placówek, utraty miejsc pracy i w konsekwencji ograniczenia dostępu dzieci niepełnosprawnych do rehabilitacji.

>>>Przeczytaj<<<

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią naszego Apelu.

Zdjęcia załączone do artykułu: