CASON Białobrzegi 57


Wtorek, 30-11-1999Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach im. Jana i Zofii Kułakowskich

Centrum rozpoczęło działalność w 2012 roku i ma na celu zapewnienie środowiskowej formy wsparcia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności przede wszystkim w formie stacjonarnej (wspierane mieszkalnictwo).

Białobrzegi 57

22-400 Zamość

Zarządca nieruchomości:

Małgorzata Pogudz-Kusiak

 

 

Zdjęcia załączone do artykułu:

CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57 CASON Białobrzegi 57