Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Cas 2 Białobrzegi

CAS 2 Białobrzegi 19

W Centrum Aktywizacji Społecznej odbywają się trenningi wspierająco-aktywizujące prowadzone w wielu pracownichach.

Beneficjenci przy wsparciu trenerów prowadzących utrwalają i zdobywają nowe doświadczenia i wiedzę w zakresie:

 

          Samoobsługi, w tym funkcji ruchowych:

• Jak bezpiecznie siedzieć?

• Jak prawidłowo chwytać, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo?

• Jak się przemieszczać w różnych sytuacjach?

• Jak korzystać z wózka inwalidzkiego/sportowego?

• Jak, w miarę samodzielnie, korzystać z toalety, myć się i czesać, ubierać i rozbierać się?

• Jak przyrządzić posiłek? (co jest do tego potrzebne?)

• Jak zrobić zakupy?

• Jak przygotować się do zajęć, wycieczki, imprezy, udziału w zawodach sportowych? (rozwijanie

umiejętności planowania i przewidywania)

• Jak uprać bieliznę, wysuszyć ją, uprasować, złożyć?

• Jak posprzątać w swoim otoczeniu?

 

          Przygotowania do podjęcia pracy i pełnienia nowych ról społecznych

 

       Komunikacji:

• Rozwijanie umiejętności komunikowania swoich problemów z wykorzystaniem dostępnych środków werbalnych i pozawerbalnych (szczególnie w przypadku osób niemówiących),

• Rozwijanie umiejętności samodzielnego robienia zakupów, korzystania z usług barów i restauracji

(samodzielne zamawianie posiłków), korzystania z usług banku, poczty itp.

• Kształcenie umiejętności korzystania z instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury i sportu (teatr, kino, muzeum, stadion, klub sportowy, pływalnia), np. rezerwacja i kupno biletu

• Nawiązywanie nowych kontaktów poprzez udział w imprezach sportowych (zwłaszcza turniejach boccia i soccer) i wycieczkach.

 

          Uspołecznienia:

• Jak się zachowywać, aby zgodnie funkcjonować w grupie?

• Jak pomagać i opiekować się kolegami/koleżankami z większą niepełnosprawnością niż moja własna?

 

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.