Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

Członkostwo


Jesteśmy członkami:


Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

 LFOONOgólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”

 Sieć MPD

 

 

  Polska Federacja Boccia Niepełnosprawnych

 Polska Federacja Boccia Niepełnosprawnych Federation Internationale de Powerchair Football Association

  Federation Internationale de Powerchair Football Association

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP