Członkostwo


Niedziela, 17-02-2013Jesteśmy członkami:


Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

 LFOONOgólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”

 Sieć MPD

 

 

  Polska Federacja Boccia Niepełnosprawnych

 Polska Federacja Boccia Niepełnosprawnych Federation Internationale de Powerchair Football Association

  Federation Internationale de Powerchair Football Association