Stowarzyszenie „Krok za krokiem” obejmuje swoim wsparciem dzieci, młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością oferując im pomoc nieodpłatnie. Każdego roku Stiwarzyszenia zapewnia edukację, rehabilitację i wsparcie społeczne.

 

Przekazując darowiznę na cele Statutowe Stowarzyszenia pomagasz osobom z niepełnospraawnością, którzy dzięki również Twojej pomocy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym,  rozwijać się, uczyć i rehabilitować.

 

Aby pomóc tym możesz wpłacić na konto Stowarzyszenia dobrowolną kwotę. Twoja pomoc na prawdę ma znanczenie!

 

BGŻ BNP Paribas S.A O/Zamość 59203000451110000000869230

SWIFT: GOPZPLPW

z dopiskiem „Darowizna na rzecz SPDN”.

 

 

Możesz również przekazać darowiznę na konkretny cel. Wystarczy wypełnić przekaz !!!

 

1. Darowizna na cele organizacji i wyposażenia Domu dla osób z niepełnosprawnością w Białobrzegach

 Przekaz Białobrzegi

 

 

2. Darowizna na rzecz organizacji letniego wypoczynku w Bondyrzu dla  dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Przekaz Bondyrz