Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Debata z udziałem kandydatów na Prezydenta Miasta Zamość

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Zamościu oraz inne zagadnienia polityki społecznej. 17.10.2018 r.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.