Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Droga Krzyżowa


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
w Zamościu zaprasza mieszkańców Zamojszczyzny do uczestnictwa
w Drodze Krzyżowej autorstwa niepełnosprawnej poetki Joanny Pąk.

Droga Krzyżowa odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 11.00 w Katedrze Zamojskiej
i będzie prowadzona przy udziale osób z niepełnosprawnością, ich opiekunów i osób znanych z działalności publicznej na rzecz Zamojszczyzny.

Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w nabożeństwie zachęcamy do słuchania transmisji w Katolickim Radio Zamość.

Nabożeństwo wielkopostne rozpocznie obchody Narodowego Dnia Życia (24 marca) i Dnia Świętości Życia (25 marca) organizowane w dniu 24 marca 2019 r. przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu przy współpracy Miasta Zamość.

Wspólne z osobami z niepełnosprawnością przeżywanie nabożeństwa uwrażliwi społeczność Zamościa na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.