Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Dyskusje, warsztaty i wymiana dobrych praktyk w zakresie aktywności obywatelskich...

w dniach 22-28 września 2013r. na terenie Zamościa...

Projekt pn.: „Pogranicze równych szans” realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


         W ramach programu "Pogranicze równych szans" w dniach 22-28 września 2013r. na terenie Zamościa i okolic będą miały miejsce dyskusje, warsztaty i wymiana dobrych praktyk w zakresie aktywności obywatelskich. Wezmą w nich udział osoby z niepełnosprawnością wraz opiekunami ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Ostoja" we Wrocławiu i Fundacji "Percy Hedley" z Newcastle w Anglii.


JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.