Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Dziękujemy za wsparcie!


Dziękujemy za promowanie działalności Stowarzyszenia w tym inicjatywy budowy „Rodzinnego Domu” - Kompleksu Terapeutyczno – Opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, a w szczególności:


 

 

 

 

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.