Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Dzień Europy w Krok za krokiem

W dniu 9 maja w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu obył się happening pn. Równość, Godność, Normalność, zorganizowany w ramach Dnia Europy oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Przybyłych gości i wychowanków Stowarzyszenia przywitała Przewodnicząca Stowarzyszenia „Krok za krokiem” Pani Maria Król, tłumacząc pierwotny przebieg happeningu, który miał się odbyć na Rynku Wielkim w Zamościu jednak z powodu niesprzyjających warunków pogodowych zapadła decyzja o zmianie jego programu i lokalizacji. Następnie wystąpili członkowie zespołu wokalnego „Creazy Steps” pod kierunkiem Pani Ewy Sienkiewicz, którego członkami są uczniowie Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „ Krok za krokiem” w Zamościu.
Wśród przybyłych gości należy wymienić: Pana Jerzego Dębskiego – Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON, Panią Magdalenę Dołgan- Zastępcę Prezydenta Miasta Zamościa, Pana Marka Gajewskiego – Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Zamościa.
Kolejnym punktem spotkania był mecz boccia – dyscypliny paraolimpijskiej dla osób z niepełnosprawnościami. Mecz był rozgrywany pomiędzy drużyną SPDN „Krok za krokiem”, a przybyłymi gośćmi i zakończył się wygraną drużyny SPDN „Krok za krokiem”, po bardzo emocjonującej dogrywce.

  • Dzień Europy w Krok za krokiem
  • Dzień Europy w Krok za krokiem
  • Dzień Europy w Krok za krokiem
  • Dzień Europy w Krok za krokiem

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.