Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Dzień rodziny

W dniu 27 września 2013 r. odbyła się Integracyjna Spartakiada z okazji Tygodnia rodziny promująca...

                                  
 

Projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie

 

 W dniu 27 września 2013 r. odbyła się Integracyjna Spartakiada z okazji Tygodnia rodziny promująca dostęp 200 osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji społecznej, sportu i zacieśniania więzów rodzinnych. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu

 Spartakiada została zorganizowana na trenie Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego w Bondyrzu. Park w pełni dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych a także posiadająca rozbudowaną infrastrukturę, interesująca również ludzi w pełni sił i zdrowia ze względu na swoje walory rekreacyjno-przyrodnicze, pozwoliło to na integrację i sportową rywalizację osób niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami w scenerii roztoczańskich lasów, przed widownią złożoną z członków rodzin i opiekunów.

Projekt pn: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – Integracyjna Spartakiada Sportowa z okazji Tygodnia Rodziny”, realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

 

 

 

 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny
 • Dzień rodziny

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.