Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Dźwignijmy to razem!


 

Dźwignijmy to razem! ????

Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe dla wymiany windy w ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnościami w budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ‘Krok za krokiem” w Zamościu.

W budynku Stowarzyszenia, w którym niezbędna jest wymiana mającej osiemnaście lat platformy o napędzie śrubowym prowadzone jest: wczesne wsparcie rozwoju dziecka, edukacja przedszkolna i szkolna, rehabilitacja lecznicza, terapia zajęciowa.
Stowarzyszenie podjęło starania pozyskania środków zewnętrznych na wymianę osiemnastoletniej platformy pionowej o napędzie śrubowym na windę o napędzie hydraulicznym.

Pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 50% kosztów realizacji zadania. 

Całościowy koszt zakupu i montażu nowej platformy to 162 tysiące złotych.

Obecnie w związku z zaistniałą sytuacją w kraju związaną z pandemią koronawirus, zapewnienie brakującej kwoty w wysokości 50% kosztów inwestycji tj. 82 tysięcy złotych przekracza możliwości finansowe Stowarzyszenia prowadzącego działalność nieodpłatną i stawia pod znakiem zapytania realizację całego zadania i możliwość utraty już przyznanego dofinansowania.

Stowarzyszenie jest organizacją, która od 30 lat prowadzi szeroką i nieodpłatną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Działalnością swoją obejmuje region południowo-wschodniej Polski.

Bardzo prosimy o pomoc! ????


  • Dźwignijmy to razem! ????

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.