Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Efekty zbiórki przed koncertem


9 listopada w Zamojskim Domu Kultury o godzinie 19:00 odbył się koncert „Wolność Nasza” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Przed rozpoczęciem przeprowadzona została  zbiórka publiczna środków finansowych, którą zorganizowało Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu. Środki zebrane podczas zbiórki przeznaczone zostaną na dofinansowanie budowy „Rodzinnego Domu” (Kompleksu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dorosłych Osób z Niepełnosprawnościami przy ulicy Kresowej w Zamościu).

Dzięki hojności przybyłych widzów zebrano 971,50 zł.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom i osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie, a w szczególności wolontariuszom z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki, a także organizatorom wydarzenia za zgodę na przeprowadzenie zbiórki.

 

Zbudujmy razem „Rodzinny Dom”!

Prosimy o wsparcie przede wszystkim finansowe, ale również rzeczowe, usługowe, a także wolontariat.

Przekaż darowiznę na "Rodzinny Dom"!

Darowizny pieniężne

Osoby fizyczne mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT),

a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Poniżej znajdują się dane do przelewu.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

„KROK ZA KROKIEM” W ZAMOŚCIU

ADRES:

ul. Peowiaków 6a

22-400 Zamość

TYTUŁ WPŁATY

Darowizna na Rodzinny Dom

NUMER KONTA:

06 2030 0045 1110 0000 0384 5950

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.