Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Gala Aktywnych i Solidarnych 2013

"trzeba rozmawiać"
Andrzej Bączkowski\03 grudnia 2013 godzina 11:00

Szanowni Państwo!
W roku 2011 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu rozpoczęło realizację kampanii pn.: „Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie”, która miała na celu zaktywizować społeczność Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwsza Gala Aktywnych i Solidarnych odbyła się w grudniu 2011 roku.

 

Obecnie mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na
III Edycję „Gali Aktywnych i Solidarnych”, 
która odbędzie się 03 grudnia 2013 roku (rozpoczęcie o godzinie 11:00)
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Europejskiego Roku Obywateli w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3.


Podczas Gali wyróżnione zostaną:
KATEGORIA A - najbardziej aktywne osoby z niepełnosprawnością, które w roku 2013 osiągnęły wymierne sukcesy w przynajmniej jednej z niżej wymienionych dziedzin:
- praca
- nauka
- kultura i sztuka
- sport
- aktywność obywatelska

KATEGORIA B - najbardziej solidarne i odpowiedzialne podmioty (instytucje/przedsiębiorstwa), które w roku 2013 wspierały działania organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością/ osoby  z niepełnoprawnością.

KATEGORIA C - najbardziej solidarni i odpowiedzialni wolontariusze (zgłaszane mogą być zarówno osoby jak i grupy), których praca na rzecz osób z niepełnosprawnością zasługuje na najwyższe uznanie i stanowi wzór do naśladowania.

KATEGORIA D – Przyjazna administracja publiczna , której działania na rzecz osób z niepełnosprawnością przyczyniają się do włączenia ich w główny nurt życia społecznego.

KATEGORIA E – Media społecznie odpowiedzialne,   które działają na rzecz zwalczania stereotypów i promują wizerunek aktywnych osób z niepełnosprawnością.


Aby zgłosić KANDYDATA do wyróżnienia w danej kategorii, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i przesłać ją do Organizatorów Gali do dnia 8 listopada 2013 roku na adres e-mail: biuro@spdn.pl wpisując w tytule maila „Gala – zgłoszenie”.


Uwaga !!! Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów do wszystkich lub tylko do wybranych kategorii.
Jedna karta zgłoszeniowa powinna zostać wypełniona dla jednej zgłaszanej osoby/grupy/instytucji.


Wyboru nagrodzonych/wyróżnionych dokona Kapituła składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych mediów, poprzednich nagrodzonych  oraz przedstawicieli Organizatora.

Program:
1. Powitanie gości.
2. Seminarium "Trzeba rozmawiać”,
- podsumowanie badań prowadzonych w ramach
projektu "Pogranicze Równych Szans" ;
- prezentacja Kodeksu konsultacji społecznych opracowanego
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ;
- podsumowanie efektów wdrażania Konwencji ONZ
o Prawach Osób Niepełnosprawnych w regionie i w Polsce ;
3. Wręczenie nagród i wyróżnień.
4. Zakończenie Gali i poczęstunek.

 


W razie pytań, proszę o kontakt z Kamilem Kabasińskim
(kamil.kabasinski@gmail.com, 608-247-039)
.


Z poważaniem
Maria Król
Przewodnicząca Stowarzyszenia


Pobierz Kartę Zgłoszeniową PDF

Pobierz Kartę Zgłoszeniową DOCX

Pobierz Kartę Zgłoszeniową z Zaproszeniem PDF

Pobierz Kartę Zgłoszeniową z Zaproszeniem DOCX


Projekt pn. „Zrozumieć Konwencję, czyli od idei do praktyki”
realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„Krok za krokiem” w Zamościu.
Projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.