Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Gala Aktywnych i Solidarnych 2013 - KAPITUŁA


Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 listopada 2013 roku odbyło się posiedzenie Kapituły
„Gali Aktywnych i Solidarnych 2013”.

W skład Kapituły weszli:
Małgorzata Mądry – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
Bożena Sałek – Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
Aleksandra Wnuk – Przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Alicja Jankiewicz – Przewodnicząca Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
Kamil Kabasiński – Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Zamościu, przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.


Kapituła postanowiła nagrodzić siedem osób z niepełnosprawnością oraz jedną grupę artystyczną z terenu woj. lubelskiego, których działalność w poszczególnych sferach życia społecznego zasługuje na uznanie. Nagrody zostaną także przyznane w kategoriach: przyjazna administracja publiczna, najbardziej solidarni i odpowiedzialni wolontariusze, media społecznie odpowiedzialne oraz najbardziej solidarne i odpowiedzialne podmioty.

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie ogłoszona podczas uroczystej Gali w dniu 03.12.2013r. (delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3, rozpoczęcie godz. 11:00).

Na Galę serdecznie zapraszamy.

Projekt pn. „Zrozumieć Konwencję, czyli od idei do praktyki”
realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„Krok za krokiem” w Zamościu.
Projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.