Gala Aktywnych i Solidarnych 2014


Czwartek, 18-12-2014

3 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się IV edycja Gali Aktywnych i Solidarnych.


3 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej w  Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się IV edycja Gali Aktywnych i Solidarnych. Celem Gali było zaprezentowanie opinii publicznej, osób
z niepełnosprawnościami, które aktywnie działają w różnych dziedzinach życia. Tematem tegorocznej Gali były prawa dziecka z okazji 25 rocznicy uchwalenie przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka.

Pierwszą część spotkania  poprowadziła Pani Dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu, Małgorzata Jagoda. Pani Dyrektor zaznaczyła, że Prezydent RP Bronisław Komorowski na pamiątkę tego wydarzenia ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

W kolejnej części uczniowie Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu zaprezentowali "Prawa Dziecka", oraz wystąpili z bardzo dynamiczną częścią artystyczną,  pokazano też najnowszy teledysk AAC. Ze swoim recitalem wystąpiła osoba z niepełnosprawnością, uczestnik ogniska muzycznego w Zamościu.

Po części artystycznej przyszedł czas przedstawienie laureatów IV edycji Gali Aktywnych i Solidarnych. Kandydatów do nagród oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach zaprezentował Pan Kamil Kabasiński, przewodniczący kapituły konkursu. Rozdano nagrody i statuetki   w  następujących kategoriach :

1. najbardziej aktywne osoby z niepełnosprawnością, które w roku 2014 osiągnęły wymierne sukcesy w przynajmniej jednej z niżej wymienionych dziedzin:
- praca
- nauka
- kultura i sztuka
- sport
- aktywność obywatelska

2. najbardziej solidarne i odpowiedzialne podmioty (instytucje/przedsiębiorstwa), które w roku 2014 wspierały działania organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością/
3. najbardziej solidarni i odpowiedzialni wolontariusze , których praca na rzecz osób
z niepełnosprawnością zasługuje na najwyższe uznanie i stanowi wzór do naśladowania.

4. Przyjazna administracja publiczna , której działania na rzecz osób
z niepełnosprawnością przyczyniają się do włączenia ich w główny nurt życia społecznego

W tym roku po raz pierwszy przyznano też  Nagrodę Specjalną dla rodzica, który w sposób szczególny otacza troską i opieką dzieci z niepełnosprawnościami. Otrzymała ją Danuta Sokołowska, matka dwójki niepełnosprawnych dzieci.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym osobom i instytucjom!

Poniżej publikujemy Listę nagrodzonych

Kapituła na posiedzeniu w dniu     28.11.2014r.

Postanawia nagrodzić osobę z niepełnosprawnością

KATEGORII A
Magdalena Belina
Paweł Bubiłek
Artur Jurek
Bartłomiej Nowosadowski
Robert Skwaryło
Kamil Zdybel

Postanawia nagrodzić podmiot społecznie odpowiedzialny
KATEGORIA B
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Tomaszowie Lubelskim
Zofia Żuk, „Łuksja Sp. z o.o.

Postanawia nagrodzić wolontariuszy
KATEGORIA C
Dariusz Borowiec
Zbigniew Czernicki
Michał Filipowicz
Ireneusz Klimek
Agnieszka Kulińska

Postanawia nagrodzić przyjazną administrację publiczną
KATEGORIA D
Gmina Józefów

Nagroda Specjalna
Danuta Sokołowska