Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Goście z Węgier

Pod koniec listopada nauczyciele ‒ konduktorzy węgierscy z Instytutu Andreasa Petö
z Budapesztu odwiedzili po raz kolejny placówki Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”.

Pod koniec listopada nauczyciele ‒ konduktorzy węgierscy z Instytutu Andreasa Petö
z Budapesztu odwiedzili po raz kolejny placówki Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”.

Podczas kilkudniowego spotkania wypracowano dwustronną wymianę doświadczenia pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi. Uczestnicy wydarzenia poznali system edukacji w Polsce,
a także jak funkcjonuje System Nauczania Kierowanego w Zamościu. Węgierscy nauczyciele obserwowali zajęcia pedagogiczne i ruchowo-rehabilitacyjne. Zapoznali się z funkcjonowaniem systematycznego wsparcia dla rodziców (transport, finansowanie, system asystenta). Węgierscy konduktorzy wdrożyli się w system działania metod AAC (Alternative & Augmentative Communication), który wykorzystywany jest w Zamościu wśród dzieci niemówiących.

Instytut Andreasa Petö z Budapesztu to jedna z najbardziej znanych w świecie uczelni kształcąca specjalistów zajmujących się rehabilitacją dzieci z mózgowym porażeniem. Współpraca zamojskiego ośrodka z Instytutem polega m.in. na szkoleniach polskich specjalistów, wymianie wolontariuszy, czy obozach dla dzieci.

  • Goście z Węgier
  • Goście z Węgier
  • Goście z Węgier
  • Goście z Węgier

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.