Hej kolęda, kolęda…


Poniedziałek, 24-12-2018Jasełka to jeden ze zwyczajów świętowania Bożego Narodzenia. Zwykle jasełka organizuje się przed świętami albo tuż po nich. Na takie widowisko zaprosili nas (20.12) wychowankowie i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej”
w Białobrzegach. Jasełka śpiewem i grą muzyczną uświetniły Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z Łabuń.

Zebranych gości przywitała Magdalena Poliwczak, kierownik placówki. Nie zabrakło wśród nich członków zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu: Marii Król, przewodniczącej Stowarzyszenia, Małgorzaty Jagody, członka zarządu i dyrektora Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem”
w Zamościu i Agnieszki Pilch, wicedyrektora placówki, Stanisława Pilcha, kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zamościu, Kamila Kabasińskiego, kierownika biura zarządu, konduktorów z Instytutu Andreasa Petö, Ryszarda Gliwińskiego, wójta gminy Zamość,
ks. Czesława Koraszyńskiego, diecezjalnego duszpasterza osób niepełnosprawnych, rodziców wychowanków oraz wolontariuszy.

Był czas na podzielenie się opłatkiem, składanie życzeń świątecznych i wspólne kolędowanie o Bożej Dziecinie…

Zdjęcia załączone do artykułu:

Hej kolęda, kolęda… Hej kolęda, kolęda… Hej kolęda, kolęda… Hej kolęda, kolęda… Hej kolęda, kolęda… Hej kolęda, kolęda… Hej kolęda, kolęda… Hej kolęda, kolęda… Hej kolęda, kolęda…