Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


III Edycja Wieczoru Dobroczynności w hotelu Artis & Spa - „OdDAM”

04.12.2015 r.

W tym roku 4 grudnia odbędzie się III Edycja Wieczoru Dobroczynności
w hotelu Artis & Spa pn. „OdDAM”

Stowarzyszenie czyni starania o pozyskanie różnorodnych darów (np. drobna biżuteria, wyroby artystyczne, dzieła kultury i inne).

Ideą Wieczoru jest wsparcie działań Stowarzyszenia na rzecz utworzenia
wspieranych mieszkań dla dorosłych, niepełnosprawnych wychowanków
Stowarzyszenia, w budynku przekazanym w dzierżawę przez Prezydenta Miasta Zamość - Andrzeja Wnuka.


Wszystkich darczyńców serdecznie zapraszamy…

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.