Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


I i II spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z I i II spotkania Społecznej Rady Konsultacyjnej Retransmisję, która odbyła się w dnia 18 czerwca 2013 r. można obejrzeć na stronie PFRON Retransmisję, która odbyła się w dnia 20..

Retransmisję, która odbyła się w dnia 18 czerwca 2013 r.
można obejrzeć na stronie PFRON

Retransmisję, która odbyła się w dnia 20 sierpnia 2013 r.
można obejrzeć na stronie PFRON

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.