Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Informacja o przeprowadzonej zbiórce


W dniach 12-13.04.2014r. w sklepie E. Leclerc i w 6  sklepach sieci PSS Społem „Robotnik” na terenie miasta Zamość, odbyła
się zbiórka środków finansowych do puszek kwestarskich. Dzięki hojności darczyńców i pomocy wolontariuszy zebrano kwotę
4576 zł 21 gr.
Kwota ta zostanie przeznaczona na organizację wypoczynku letniego wychowanków Stowarzyszenia
„Krok za krokiem”, min. organizację turnusów letnich dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością .


Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy!!

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.