Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Informacja o roztrzygnięciu przetargu z dnia 16.12.2013 r.

Informacja o roztrzygnięciu przetargu na dostwę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z dnia 16.12.2013 r.

Dotyczy Przetargu: "Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z dnia 16.12.2013 r. 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu 18-to miejscowego (kierowca + 17 miejsc) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich ( możliwość zamocowania 5 miejsc do kotwiczenia wózków inwalidzkich)."

Przetarg na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z dnia 16.12.2013 r.  ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. 

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.