Informacje o zbliżającej się rekrutacji


Piątek, 04-07-2014 

Szanowni Państwo,


Informujemy, że na przełomie lipca i sierpnia 2014 roku ruszy rekrutacja do następujących działań projektowych:

Działanie D - Sympozjum szkoleniowo-naukowe „Rehabilitacja wg modelu biopsychospołecznego. ICF”


Sympozjum składać się będzie z:
A - Części naukowej o tematyce medycznej (nie jest przedmiotem wniosku i dofinansowania) – 11/12 września 2014 roku.  
B - Części społecznej pt.: Wyzwania dla rehabilitacji wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Część społeczna Sympozjum jest przedmiotem wniosku i dofinansowania ze środków PFRON) - 13 września 2014 roku.

Sympozjum odbędzie się w Centrum Kongresowym „Stylowy” w Zamościu (ul. Odrodzenia 9, 22-400 Zamość).

Ogłoszona rekrutacja na to działanie dotyczyć będzie tylko części społecznej Sympozjum – w dniu 13 września 2014r.


Zainteresowani uczestnictwem w Sympozjum w dniach 11 i 12 września proszeni są o zapoznanie się z treścią ogłoszenia na stronie  http://konferencje.pzwl.pl/zamosc

 


Działanie E - Warsztaty z dr Veronicą Schiariti


Warsztaty odbędą się 14-15 września 2014 roku w Zamościu, w Ośrodku „Krok za krokiem” w  Zamościu (ul. Peowiaków 6a).

Temat warsztatów: Zastosowanie zestawu kategorii  ICF-CY  opracowanego dla mózgowego porażenia dziecięcego  (ICF-CY core sets for CP)  w sytuacjach klinicznych

Wszystkie dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji zostaną umieszczone na stronie projektu www.szkoleniaicf.pl w zakładce rekrutacja