Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Integracyjna Spartakiada z okazji Tygodnia Rodziny

25 czerwca 2014 roku odbędzie się Integracyjna Spartakiada...

 

 

 

 

 

Aktywni w kulturze, sporcie i turystyce – cykl imprez dla osób z niepełnosprawnością

projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubelskiego

 


25 czerwca 2014 roku odbędzie się Integracyjna Spartakiada z okazji Tygodnia Rodziny promująca dostęp osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji społecznej, sportu i zacieśniania więzów rodzinnych. Spartakiada zostanie zorganizowana na terenie Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego w Bondyrzu (jedynej placówki tego typu na terenie Roztocza), w pełni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadająca rozbudowaną infrastrukturę, interesująca również ludzi w pełni sił i zdrowia ze względu na swoje walory rekreacyjno-przyrodnicze. Spartakiada pozwoli na integrację i sportową rywalizację osób niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami w scenerii roztoczańskich lasów, przed widownią złożoną z członków rodzin i opiekunów.


Media:

Tygodnik Zamojski

Zamość onLine

Gazeta Miasta

Niepełnosprawni.lublin

Zamojska

Łam stereotypy
 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP