Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Jesteś emerytem lub rencistą?

Podaruj nam swój 1% wypełniając oświadczenie PIT-OP on-line!

PIT-OP 1% on-line

 

Wypełnij druk PIT-OP on-line i zadeklaruj 1% naszej OPP - Sprawdź!

Informacja ze strony www.e-pity.pl:

"Od 15 marca 2017 roku, zgodnie z zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, emeryci i renciści rozliczani dotąd wyłącznie przez organy ubezpieczeniowe na formularzu PIT-40A, będą mogli wreszcie samodzielnie decydować o 1% podatku ze swoich świadczeń emerytalno-rentownych na rzecz dowolnej Organizacji Pożytku Publicznego.

PIT-OP to oświadczenie przekazania 1% podatku na rzecz OPP, dedykowane osobom rozliczającym otrzymywane świadczenia za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a więc nie rozliczających deklaracji PIT samodzielnie.
Oświadczenie PIT-OP emeryt lub rencista dostarcza do urzędu skarbowego na druku PIT-OP. Druk zawiera wyłącznie dane podatnika oraz informacje o 1% , tj. o numerze KRS organizacji, celu szczególnym oraz zgodę podatnika ( lub jej brak), na przekazanie swoich danych kontaktowych - do widomości organizacji pożytku publicznego."

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.