Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Jubileusz XXX-lecia Stowarzyszenia "Krok za krokiem" w Zamościu


30 milowych kroków na 30 lat Stowarzyszenia „Krok za krokiem”

Szanowni Państwo,
15 listopada 2020 roku obchodzić będziemy Jubileusz XXX-lecia Stowarzyszenia. Przez 30 lat pracy podjęliśmy wiele inicjatyw społecznych zarówno tych lokalnych jak i ogólnopolskich, które były i są ważne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.
W sytuacji epidemii, postanowiliśmy świętować Jubileusz, prezentując Państwu,
za pośrednictwem Nowego Kuriera Zamojskiego, 30 milowych kroków, czyli inicjatyw, które stworzyły „markę” Stowarzyszenia. Przez ten czas Stowarzyszenie stało się pionierem rozwiązań systemowych oraz wiodącym w Polsce ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Niewątpliwy sukces Stowarzyszenia nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie wielu osób: wychowanków, rodziców i pracowników, mieszkańców Zamojszczyzny, przedstawicieli samorządu i administracji rządowej, naukowców, darczyńców
i sponsorów z całego świata oraz mediów.

Lek.med.Maria Król Przewodnicząca Stowarzyszenia „Krok za krokiem”


>>>Link do artykułu w którym pojawiać się będą kolejne kroki<<<

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.