Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

Konferencja


Konferencja

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu zaprasza  do udziału w konferencji OD PACJENTA I UCZNIA DO OBYWATELA – UCZESTNICTWO OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN  W GŁÓWNYM NURCIE ŻYCIA SPOŁECZNEGO. Doświadczenia polskie i brytyjskie, organizowanej w dniach 19-22.04.2013 r. w ramach realizacji projektu „Pogranicze równych szans” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane min. rozwiązania brytyjskie w zakresie deinstytucjonalizacji działań oraz uniwersalnych przestrzeni publicznych ułatwiających aktywność obywatelską osób niepełnosprawnych. Szczegółowy program i karta zgłoszeniowa w załączeniu.

Pliki do pobrania:

Konferencja, (Wielkość: 435.50 KB, Ilość pobrań: 1013)
Konferencja, (Wielkość: 423.50 KB, Ilość pobrań: 1113)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.