Kurs zintegrowanego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym


Poniedziałek, 10-10-2016

3-7.10.2016 r.


W dniach 3-7.10.2016 r ukraińscy specjaliści pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, psychologii oraz kadra zarządzająca rehabilitacyjno-edukacyjnymi placówkami dla dzieci z niepełnosprawnością z Krzemieńca i Tarnopola uczestniczyli w kursie zintegrowanego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Podczas wykładów w zamojskim ośrodku poznają filozofię sytemu kierowanego nauczania stanowiącą podstawy tworzenia systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Wykłady uzupełnione o praktyczne obserwacje pracy w zespołach terapeutycznych oraz organizacji kompleksowego wsparcia edukacyjnego, rehabilitacyjnego i społecznego dla dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w placówkach w Zamościu i Białobrzegach pozwolili na zapoznanie się uczestnikom szkolenia z organizacją systemu wsparcia dla osób z mpd w „modelu zamojskim”.

Projekt pn: „Równym Krokiem” –upowszechnianie modelu partycypacji ukraińskich organizacji obywatelskich w budowie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na Ukrainie” dofinansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
w ramach Programu Przemiany w Regionie –RITA realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu, Fundację Regionalnego Rozwoju
i Integracji, Tarnopolski Regionalny Charytatywny Fundusz ,,Żyj z nadzieją", Tarnopolskie Edukacyjne Regionalne Centrum Rehabilitacji, KUTOR "Tarnopolskie Regionalne Centrum Rehabilitacji Społecznej Niepełnosprawnych Dzieci", Rehabilitacyjno-Edukacyjne Centrum w Kamieńcu Podolskim, "Centrum Rehabilitacji Miasta Lwów "Źródło" .