Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie w dniach 11-15.05.2015r.

WYNIKI REKRUTACJI

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie w dniach
11-15.05.2015r. 

Informujemy, że na szkolenie w dniach 11-15.05.2015 roku organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

Informujemy jednocześnie, że osoba znajdująca się na liście podstawowej do dnia 27 kwietnia 2015 roku powinna dokonać wpłaty za uczestnictwo i przesłać pocztą na adres Organizatora podpisaną umowę uczestnictwa w szkoleniu i oświadczenie (zgodnie z zasadami rekrutacji-dokumenty wysłane na adres mailowy uczestnika) potwierdzając w ten sposób swój ostateczny udział. Jednocześnie prosimy umieścić na kopercie pod adresem dopisek:  SZKOLENIE MAJ 2015

Więcej na stronie www.szkolenieicf.pl

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.