Mamy nowy autobus - DZIĘKUJEMY


Poniedziałek, 10-03-2014Szanowni Państwo !!!
Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować Państwa o tym, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu  jest w posiadaniu nowego autobusu, z którego korzystać będą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością.
Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu, zmuszone koniecznością wymiany wyeksploatowanego autobusu codziennie dowożącego dzieci niepełnosprawne na edukację i rehabilitację z miejsc zamieszkania do zamojskich szkół, przedszkoli i innych placówek, prowadziło różnorodne starania o pozyskanie środków na zakup nowego, bezpiecznego autobusu.


WSZYSTKIM DARCZYŃCOM GORĄCO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE:
Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
uczestnikom zbiórek publicznych i wolontariuszom pomagającym w ich organizacji,
organizatorom i uczestnikom Wieczoru Dobroczynności „odDAM” w Hotelu Artis & Spa,
organizatorom i uczestnikom III Charytatywnych Ostatków Karnawałowych w Hotelu „Carskie Koszary”,
darczyńcom indywidualnym i instytucjonalnym m.in. PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie,

BGŻ S.A. z siedzibą w Warszawie.


Dostosowany dla osób niepełnosprawnych autobus jest konieczny - bez tej pomocy
w dowozie dzieci niepełnosprawne tracą szanse na udział w edukacji, rehabilitacji i życiu społecznym.


Jeszcze raz wszystkim gorąco DZIĘKUJEMY !!!!

Media:

Zamojska.pl