Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Maria Król Prezesem Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych na kolejna kadencję


 

W dniu 16 czerwca 2016 r. w Warszawie odbył się XIII Kongres Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczyłem w tym kongresie, gdyż organizacja, którą reprezentowałem wspólnie z Kamilem Kabasińskim tj. Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym została przyjęta w poczet członków PFON. Oprócz nas nowym członkiem zostało Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

Kongres otworzyła ustępująca Przewodnicząca Zarządu PFON . Po wyborze członków komisji skrutacyjno-wyborczej, uchwał i wniosków i przedstawieniu przez Panią Przewodniczącą dokonań w czasie poprzedniej kadencji, rozpoczęła się dyskusja, którą zdominowały dwa tematy. Poszukanie sposobu na zwiększenie ściągalności składek członkowskich od członków PFON i debat środowiskowych w ramach niedawno rozpoczętego przez PFON projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. XIII Kongres to również kongres sprawozdawczo- wyborczy.

Przedstawię teraz nowy Ostateczny Skład zarządu PFON :
Maria Król – przewodnicząca
Adam Kondzior –I wiceprzewodniczący
Krzysztof Kotyniewicz- II wiceprzewodniczący
Beata Peplińska-Strehlau – skarbnik
Robert Wieczorek – Sekretarz

Relacjonował - Michał Król

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.