Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Maria Król na Konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli


Jako jedyna osoba z Polski - Pani Maria Król - Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu została zaproszona do wystąpienia
na Konferencji 10 października 2017 roku w Parlamencie Europejskim. Była ona poświęcona promocji wieloprofilowego wykształcenia w zawodzie "konduktor"- holistycznie pracującego specjalisty z dziećmi ze złożonymi dysfunkcjami z porażeniem mózgowym metodą Conductive Education -Nauczania Kierowanego. To unikalne wykształcenie i zawód rodem z Węgier (absolwenci Instytutu Pető w Budapeszcie) jest niezwykle poszukiwane na świecie jako sprawdzone i efektywne. Nasze Stowarzyszenie od ponad 25 lat stosuje z powodzeniem tę metodę. Jednak tego rodzaju specjalistów na świecie jest zbyt mało, a zawód ten nie jest wpisany na listę zawodów i kwalifikacji (poza Węgrami). Cierpią z tego powodu także polskie dzieci, które nie mają dostępu do tak wieloprofilowo wykształconych specjalistów.

Na zdjęciu Przewodnicząca Stowarzyszenia z Posłem do Parlamentu Europejskiego - Panem Jackiem Saryuszem-Wolskim oraz w grupie z pozostałymi prelegentami.

  • Maria Król na Konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli
  • Maria Król na Konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.