Międzynarodowa Konferencja za nami


Wtorek, 22-12-2015

Ponad 300 osób z całej Polski uczestniczyło w Konferencji pt. „Krok za krokiem do uczestnictwa”, która odbyła się 11 i 12 grudnia 2015 w Zamościu. Na Konferencję przyjechali również uczestnicy z Ukrainy, a nawet z Rosji.


 

Ponad 300 osób z całej Polski uczestniczyło w Konferencji pt. „Krok za krokiem do uczestnictwa”, która odbyła się 11 i 12 grudnia 2015 w Zamościu. Na Konferencję przyjechali również uczestnicy z Ukrainy,
a nawet z Rosji.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu "Od pacjenta do obywatela - promowanie bio-psycho-społecznego modelu niepełnosprawności i koncepcji ICF". Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
Wykład inauguracyjny wygłosił Profesor Peter Rosenbaum (Kanada), który przedstawił nowe pomysły
na XXI wiek dotyczące koncepcji niepełnosprawności rozwojowych, oparte na biopsychospołecznym modelu niepełnosprawności. Tradycyjnemu i nadal dominującemu medycznemu modelowi niepełnosprawności rozwojowych u dzieci przeciwstawił nowe podejście wywodzące się z Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.

W pierwszym dniu Konferencji wykładowcy przedstawili przykłady systemowych, holistycznych rozwiązań dotyczących wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością w Wielkiej Brytanii,
na Węgrzech i w Polsce.
Rodzice i dorośli wychowankowie Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w interesującym panelu dyskusyjnym przedstawili swoje zmagania z niepełnosprawnością, sukcesy, doświadczenia życiowe.
Wieczorem uczestnicy Konferencji mieli przyjemność wysłuchania Koncertu Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego i kanadyjskiej solistki Suzanne Shulman (flet).
Drugi dzień Konferencji rozpoczął dr Joseph Dutkowsky (USA) przedstawiając wyniki badań dotyczących konsekwencji mózgowego porażenia dziecięcego w wieku dorosłym. Przedstawił zagrożenia i wyzwania stojące przed organizatorami wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością w USA, aktualne we wszystkich krajach Europy i świata. Dr Veronica Schiariti zapoznała uczestników z narzędziami opisu funkcjonowania dzieci z mpd i procesem krajowych ich walidacji. Profesor Marek Jóźwiak przybliżał uczestnikom podstawowe pojęcia z biomechaniki i wynikające z nich decyzje lecznicze u dzieci z mpd.
Profesor Annette Majnemer promowała konieczność zwiększania uczestnictwa dzieci
z mpd w rekreacji i aktywne spędzanie czasu wolnego.
Ze skutecznymi przykładami wdrażania ICF w Europie zapoznał uczestników Huib Ten Napel.
Dorothy Fraser omówiła znaczenie AAC, a dr Beata Batorowicz interdyscyplinarne podejście i rolę terapii zajęciowej w aktywności dziecięcej.
Wszyscy wykładowcy mówili „jednym głosem” odwołując się do biopsychospołecznego modelu niepełnosprawności i ICF.
Konferencja spotkała się z wielkim zainteresowaniem uczestników.