Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
NZOZ Zamość


 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
dla  Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu
Non– Public Health Care Facility For Disabled Children in Zamość
 ul. Peowiaków 6a,
 22-400 Zamość
tel. 84 639 33 11

 


Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie w oparciu o kontrakt zawarty z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
 Komórkami organizacyjnymi Zakładu są:
1. Oddział Terapii Dziennej działa codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7.25 do 18.00, świadcząc zintegrowane usługi rehabilitacyjno – edukacyjno - opiekuńcze dla ponad 100 wychowanków  z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym w wyniku wczesnego uszkodzenia mózgu, zapewniając im codzienny dowóz dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych transportem.
2. Poradnia Rehabilitacyjna działa codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. przed - i popołudniowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy poradni, w poradni przyjmuje lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 84 639 33 11.
3. Dział  Fizjoterapii działa codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. od  7.25 do 19.00, przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem na zabiegi fizjoterapeutyczne, rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 84 639 33 11.
W Dziale  Fizjoterapii wykonywane są następujące  zabiegi fizjoterapeutyczne:
- kinezyterapia – ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, pionizacja i nauka poruszania się, terapia NDT-Bobath, ćwiczenia w wodzie w basenie rehabilitacyjnym, ćwiczenia metodą PNF, ćwiczenia specjalne, terapia McKenzie,
-fizykoterapia – elektroterapia, magnetoterapia, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, ultradźwięki, laseroterapia,
- hydroterapia – kąpiel perełkowa, kąpiel wirowa kończyn lub całego ciała, masaż wirowy podwodny,
- terapia psychomotoryczna.
Zabiegi wykonywane są przy użyciu specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dyrektor:

Maria Król

marikrol@poczta.onet.pl

Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa:
Alina Borowiec

alinbor@op.pl

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych informuje, że:

- Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych jest Pani Kinga Paul

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod nr telefonu 84 62 71 438 lub adresem e-mail: iodokzk@gmail.com

 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość
 • NZOZ Zamość

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.