Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Nagrody i wyróżnienia


Nagrody i wyróżnienia

2010 r. - Pani Maria Król - Przewodnicząca Stowarzyszenia za swoją działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych została wyróżniona przez Fundację im. Andrzeja Bączkowskiego;
2010 r. - Maria Król została wybrana Kobietą Lubelszczyzny przez I Kongres Kobiet;
2010 r. - Maria Król została odznaczona orderem ECCE HOMO za budowanie dróg
na nieprzetartych szlakach, za nieustępliwą walkę z przeciwieństwami losu oraz za
siłę, nadzieję i szanse dawane osobom niepełnosprawnym;
2011 r. - Maria Król wg internautów została Zamojską Osobowością Roku MORANDO 2010;
2011 r. - Honorowa Nagroda Rzecznika Praw Dziecka dla Marii Król;
2012 r. - Maria Król została Zamojską Osobowością Roku 2011 – MORANDO 2011 
2016 – Nagroda Trzeciego Sektora przyznawana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego dla Najlepszej Osobowości Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2015

1999 r. - za inicjatywę powołania i prowadzenia ośrodków
w Zamościu i Biłgoraju Stowarzyszenie zostało uhonorowane
wyróżnieniem w I edycji Konkursu na Obywatelską Inicjatywę
Dziesięciolecia w latach 1989-1999 „Pro Publico Bono”;
2003 r. - za dobudowę nowej części Ośrodka Stowarzyszenie
otrzymało „Kryształową Cegłę” w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej”;
2003 r. - II miejsce w konkursie „DOM 2003”;
2004 r. - pierwsza Nagroda „Pro Publico Bono”;
2010 r. - medal pamiątkowy Województwa Lubelskiego
za wkład w rozwój inicjatyw społecznych na rzecz mieszkańców
Województwa Lubelskiego;
2010 r. - medal Wojewody Lubelskiego za wieloletnią, wszechstronną
pomoc dzieciom i młodzieży, a także ich rodzinom oraz tworzenie
wielopłaszczyznowych form rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich
aktywności życiowej, zawodowej i społecznej
2012 r. - SUPER LODOŁAMACZ 2012 (etap regionalny) dla Stowarzyszenia
2013r. - Stowarzyszenie zostało laureatem plebiscytu pn. Donieś na sąsiada! Niech mu się dostanie! Plebiscyt Instytutu Adama Mickiewicza na najbardziej zaangażowaną społecznie organizację,

  • Nagrody i wyróżnienia
  • Nagrody i wyróżnienia
  • Nagrody i wyróżnienia
  • Nagrody i wyróżnienia
  • Nagrody i wyróżnienia

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP