Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Narodowe święto Węgier


W dniu 22 października, w przeddzień Rocznicy Rewolucji Węgierskiej delegacja Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" wraz z uczniami Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych i przedstawicielami Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą pomoc zamościan dla Węgier w czasie Rewolucji Węgierskiej.

Punktualnie o godzinie 11:00 pod budynkiem „Kropli Mleka”, na ścianie którego znajduje się pamiątkowa tablica, odegrano hymny Węgier i Polski a następnie złożono kwiaty, oddając cześć 2500 ofiarom zbrojnej interwencji ZSRR oraz mieszkańcom Zamojszczyzny, którzy wykazali wielką solidarność z Narodem Węgierskim, oddając krew i przekazując medykamenty oraz żywność.

W ramach upamiętnienia wydarzenia Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, zorganizował dla swoich uczniów, lekcje tematyczne poświęcone Rewolucji Węgierskiej a także zajęcia warsztatowe malowania flagi węgierskiej, prowadzone przez Gyorgy Lakatosa z Węgier.

Media:

katolickie radio zamosc

 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier
 • Narodowe święto Węgier

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.